Over ons

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van initiatieven en projecten die het algemeen belang dienen. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • talenten tot bloei te brengen en maatschappelijke participaties bevorderen voor die volwassenen, jongeren en kinderen waarvoor meedoen in de maatschappij of onderwijs niet vanzelfsprekend is.
  • het toegankelijk maken voor deze doelgroepen specifiek benodigde faciliteiten en activiteiten en dit in samenwerking met partners
  • mogelijkheden te creëren voor de doelgroep om in contact te komen met lotgenoten;

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst (ANBI).

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Download hier het beleidsplan van onze stichting