Welkom

Welkom bij de stichting KansVoorJou

De stichting is gericht op het initiëren van, fondswerving voor en toezicht houden op projecten die aansluiten bij de lokale behoeften van de kwetsbare mens, groot of klein. Ieder mens heeft behoefte aan participatie. Soms lukt dat tijdelijk niet, door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, een ontwikkelingsachterstand of een ontbrekend gevoel van veiligheid. Stichting KansVoorJou stelt zich ten doel initiatieven en projecten te ondersteunen die het algemeen belang dienen door:  

  • Talenten tot bloei te brengen en maatschappelijke participatie bevorderen voor die volwassenen, jongeren en kinderen waarvoor meedoen in de maatschappij of onderwijs niet vanzelfsprekend is.  
  • Het toegankelijk maken van voor deze doelgroepen specifiek benodigde faciliteiten en activiteiten en dit in samenwerking met partners
  • Mogelijkheden creëren voor de doelgroep om in contact te komen met lotgenoten
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.  

De doelgroepen van vermelde projecten vormen een inspiratiebron voor de stichting. De stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet ten doel. 

Voorbeeld projecten:

  • Prikkelarme vakantieprogramma’s t.b.v. kinderen uit de doelgroep
  • Educatieve programma gericht op talentontwikkeling
  • Gezinsprogramma gericht op ondersteuning van het gehele gezin
  • Programma’s gericht op lotgenotencontact
  • Programma gericht op vrijwilligersparticipatie

Stichting KansVoorJou  is een stichting zonder winstoogmerk. De mensen die zich voor Stichting KansVoorJou inzetten, zijn gepassioneerde mensen die “hart hebben” voor de doelgroepen. Het bestuur voert de bestuurswerkzaamheden vrijwillig uiten kan daarom alleen in aanmerking komen voor onkostenvergoedingen.  

Tijdens de bestuursvergaderingen van de stichting, worden nieuwe projecten voor Stichting KansVoorJou gekozen. Deze projecten moeten voldoen aan de doelstellingen van de stichting. De penningmeester en voorzitter besluiten gezamenlijk welke deel van het vermogen wordt aangewend voor welke initiatieven.